ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
Nachádzate sa tu: Domov » Zásady ochrany osobných údajov
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
Tieto Zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, ako 'my' zhromažďujeme, používame, zdieľame a spracovávame vaše informácie, ako aj práva a možnosti, ktoré máte s týmito informáciami spojené.Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetky osobné údaje zhromaždené počas akejkoľvek písomnej, elektronickej a ústnej komunikácie alebo osobné údaje zhromaždené online alebo offline, vrátane: našej webovej stránky a akéhokoľvek iného e-mailu.

Pred prístupom k našim Službám alebo ich používaním si prečítajte naše Zmluvné podmienky a tieto Zásady.Ak nesúhlasíte s týmito Zásadami alebo Zmluvnými podmienkami, nepristupujte k našim Službám ani ich nepoužívajte.Ak sa nachádzate v jurisdikcii mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, kúpou našich produktov alebo používaním našich služieb prijímate zmluvné podmienky a naše postupy ochrany osobných údajov, ako sú opísané v týchto zásadách.

Tieto Zásady môžeme kedykoľvek upraviť bez predchádzajúceho upozornenia a zmeny sa môžu týkať akýchkoľvek osobných údajov, ktoré o vás už máme, ako aj akýchkoľvek nových osobných údajov zhromaždených po úprave Zásad.Ak vykonáme zmeny, upozorníme vás na to úpravou dátumu v hornej časti týchto zásad.Ak vykonáme akékoľvek podstatné zmeny v tom, ako zhromažďujeme, používame alebo zverejňujeme vaše osobné údaje, ktoré majú vplyv na vaše práva vyplývajúce z týchto zásad, vopred vás upozorníme.Ak sa nachádzate v jurisdikcii inej ako Európsky hospodársky priestor, Spojené kráľovstvo alebo Švajčiarsko (spoločne 'Európske krajiny'), váš pokračujúci prístup k našim Službám alebo ich používanie po prijatí oznámenia o zmenách predstavuje vaše potvrdenie, že prijímate aktualizované Zásady.

Okrem toho vám môžeme poskytnúť zverejnenia v reálnom čase alebo dodatočné informácie o postupoch nakladania s osobnými údajmi v konkrétnych častiach našich služieb.Takéto upozornenia môžu doplniť tieto Zásady alebo vám poskytnúť ďalšie možnosti, ako spracúvame vaše osobné údaje.
Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme
Zhromažďujeme osobné údaje, keď používate naše služby, a na požiadanie poskytujeme osobné údaje na stránke.Osobné údaje sú vo všeobecnosti akékoľvek informácie, ktoré sa vás týkajú, identifikujú vás osobne alebo by sa mohli použiť na vašu identifikáciu, ako je vaše meno, e-mailová adresa, telefónne číslo a adresa.Definícia osobných údajov sa líši podľa jurisdikcie.Podľa týchto Zásad ochrany osobných údajov sa na vás vzťahuje iba definícia, ktorá sa na vás vzťahuje na základe vašej polohy.Osobné údaje nezahŕňajú údaje, ktoré boli nenávratne anonymizované alebo agregované, takže nám už neumožňujú, či už v kombinácii s inými informáciami alebo inak, vašu identifikáciu.
Typy osobných údajov, ktoré o vás môžeme zhromažďovať, zahŕňajú:
Informácie, ktoré nám priamo a dobrovoľne poskytnete na vykonanie kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní služieb.Zhromažďujeme vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete, keď používate naše Služby.Ak napríklad navštívite našu stránku a zadáte objednávku, zhromažďujeme informácie, ktoré nám poskytnete počas procesu objednávania.Tieto informácie budú zahŕňať vaše priezvisko, poštovú adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo, záujem o produkty, Whatsapp, spoločnosť, krajinu.Osobné údaje môžeme zhromažďovať aj vtedy, keď komunikujete s ktorýmkoľvek z našich oddelení, ako je napríklad zákaznícky servis, alebo keď vypĺňate online formuláre alebo prieskumy poskytované na Stránke.Môžete sa tiež rozhodnúť poskytnúť nám svoju e-mailovú adresu, ak chcete dostávať informácie o produktoch a službách, ktoré ponúkame.
Ako získate môj súhlas?
Keď nám poskytnete svoje osobné údaje na dokončenie transakcie, overenie vašej kreditnej karty, zadanie objednávky, naplánovanie dodávky alebo vrátenie nákupu, predpokladáme, že súhlasíte so zhromažďovaním vašich údajov a ich používaním iba na tento účel.

Ak vás požiadame o poskytnutie vašich osobných údajov z iného dôvodu, napríklad na marketingové účely, požiadame vás priamo o váš výslovný súhlas, prípadne vám dáme možnosť odmietnuť.
Ako môžem odvolať svoj súhlas?
Ak po udelení súhlasu zmeníte názor a už nesúhlasíte s tým, aby sme vás kontaktovali, zhromažďovali vaše informácie alebo ich zverejňovali, môžete nám to oznámiť tak, že nás budete kontaktovať.
 
Služby poskytované tretími stranami
Vo všeobecnosti poskytovatelia tretích strán, ktorých využívame, budú zhromažďovať, používať a zverejňovať vaše informácie iba v rozsahu potrebnom na vykonávanie služieb, ktoré nám poskytujú.

Niektorí poskytovatelia služieb tretích strán, ako sú platobné brány a iní spracovatelia platobných transakcií, však majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov týkajúce sa informácií, ktoré im musíme poskytnúť pre vaše nákupné transakcie.

S ohľadom na týchto poskytovateľov vám odporúčame, aby ste si pozorne prečítali ich zásady ochrany osobných údajov, aby ste pochopili, ako budú zaobchádzať s vašimi osobnými údajmi.
Malo by sa pamätať na to, že niektorí poskytovatelia sa môžu nachádzať alebo mať zariadenia v jurisdikcii odlišnej od vašej alebo našej.Ak sa teda rozhodnete pokračovať v transakcii, ktorá si vyžaduje služby poskytovateľa tretej strany, vaše informácie sa môžu riadiť zákonmi jurisdikcie, v ktorej sa tento poskytovateľ nachádza, alebo zákonmi jurisdikcie, v ktorej sa nachádzajú jeho zariadenia.
Bezpečnosť
Na ochranu vašich osobných údajov prijímame primerané opatrenia a dodržiavame osvedčené postupy v odvetví, aby sme zaistili, že sa nestratia, nezneužijú, nesprístupnia, nezverejnia, nezmenia alebo nezničia nevhodným spôsobom.
Vek súhlasu
Používaním tejto stránky vyhlasujete, že ste aspoň plnoletý vo svojom štáte alebo provincii bydliska a že ste nám udelili súhlas s tým, aby túto webovú stránku povolili neplnoletej osobe, ktorú máte na starosti.
Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov
Vyhradzujeme si právo tieto Zásady ochrany osobných údajov kedykoľvek upraviť, preto si ich často kontrolujte.Zmeny a upresnenia nadobudnú účinnosť okamžite po zverejnení na webovej stránke.Ak vykonáme akékoľvek zmeny v obsahu týchto zásad, upozorníme vás tu, že boli aktualizované, aby ste vedeli, aké informácie zhromažďujeme, ako ich používame a za akých okolností ich zverejňujeme.Dáme vám vedieť, že na to máme dôvod.

Ak náš obchod získa alebo sa zlúči s inou spoločnosťou, vaše informácie môžu byť prevedené na nových vlastníkov, aby sme vám mohli naďalej predávať produkty.
Otázky a kontaktné informácie
Ak by ste chceli: získať prístup, opraviť, zmeniť alebo odstrániť akékoľvek osobné údaje, ktoré o vás máme, podať sťažnosť alebo jednoducho chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte nás e-mailom v spodnej časti stránky.

O nás

Kairui Machinery je vedúcou spoločnosťou v obalovom priemysle, ktorá sa špecializuje na výskum, vývoj, výrobu, predaj a servis vákuových baliacich strojov a plne automatických baliacich výrobných liniek.

Rýchle odkazy

kategória produktu

Pošlite nám správu
Copyright ©   2024 Kairui Machinery  Zásady ochrany osobných údajov  Sitemap   浙ICP备2022001133号-3